Kjøpsbetingelser

Generelt
De her angitte vilkår regulerer kundens bruk av varer og tjenester levert av Smykkedalen.com.
Disse vilkårene gjelder for alt salg fra Smykkedalen.com så lenge ikke annet er skriftlig avtalt partene i mellom.

Priser og levering
Alle priser er oppgitt eks. frakt, med mindre annet uttrykkelig er nevnt.  Leveringstiden er normalt 3-5 virkedager, avhengig av postgangen dit du bor. Er vi utsolgt for varen, eller leveransen tar lenger tid enn normalt, kontakter vi deg. Deles bestillingen i flere forsendelser, betaler du kun frakt for en forsendelse.

Dersom det har forekommet skrive- eller trykkfeil av vesentlig størrelse fra Smykkedalen.com side, kan dette endres uten unntak, dersom kunden blir gjort oppmerksom om forholdet på forhånd og innen rimelig tid etter at feilen er oppdaget.

Paypal/bankoverførsel/kortbetaling
Arthur Fredriksen Import & EkportANS er ansvarlig for kredittkorttransaksjoner gjort gjennom denne nettsiden.

Når du velger å betale med Paypal og bankoverførsel vil du motta en ordrebekreftelse på mail. Når denne er betalt vil varene bli sendt. Har du ikke betalt denne innen 3 dager, vil ordren bli kansellert og du blir fakturert et gebyr på kr 169,- for å dekke våre adm. kostnader.
Alle bestillinger som ikke blir betalt vil bli kansellert og det vil bli fakturert et gebyr på kr 169,- for å dekke våre adm.kostnader.

Personopplysninger
Alle personopplysninger som oppgis til Smykkedalen.com, slik at vi kan effektuere en ordre, blir behandlet konfidensielt.

Smykkedalen.com videreformidler ingen personopplysninger.

Kundens plikter
Den som er registrert som kunde hos Smykkedalen.com, er ansvarlig for betaling av de ytelser Smykkedalen leverer i henhold til nærværende vilkår. Ansvaret omfatter også andres bruk av kundens tilgang, herunder uvedkommendes bruk, så fremt det ikke kan påvises at uvedkommendes bruk er muliggjort gjennom uaktsomhet fra smykkedalens side.

For å handle på Smykkedalen.com må bestiller/mottaker være over 18 år.

Reklamasjon
Før feil meldes til Smykkedalen.com, bør kunden undersøke om feilen skyldes forhold på kundens side. Dersom kunden kan godtgjøre at produktet ikke fungerer slik Smykkedalen.com har beskrevet at det skal gjøre, må kunden melde dette til Smykkedalen.com skriftlig slik at vi kan iverksette tiltak. Kunden mister sin rett til å gjøre en mangel gjeldende dersom han ikke gir Smykkedalen.com melding innen rimelig tid etter at han oppdaget eller burde oppdaget mangelen.

Uavhentede pakker
Ved uavhentede pakker vil kunden bli ilagt et gebyr for uavhentet vare for å dekke våre kostnader i forbindelse med brudd på avtale, pt. kr 400.-

Smykkedalen.com skal snarest mulig etter å ha blitt kjent med en mangel ved produktet levert av Smykkedalen.com, iverksette tiltak for å rette på mangelen. Hvis kunden på eget initiativ iverksetter tiltak for å utbedre mangelen ut over det som måtte være avtalt med Smykkedalen.com, betaler ikke Smykkedalen.com disse utgiftene.

Angrefrist
Angrerettloven gjelder kun ved forbrukerkjøp. Returkostnadene bæres av forbrukeren (jf. Angrerettloven § 15 første ledd).

Ekstraordinære forhold
Smykkedalen.com er kun ansvarlig for tap for varen, dersom det er påvist feil eller mangler. Dette gjelder likevel ikke hvis Smykkedalen.com godtgjør at mangelen skyldes forhold utenfor Smykkedalen.com's kontroll, og som Smykkedalen.com ikke med rimelighet kunne ventes å unngå eller overvinne følgene av.

Smykkedalen.com er ikke ansvarlig for indirekte tap som følge av mangler med mindre tapet er voldt ved grov uaktsomhet eller forsett fra Smykkedalen.com's side.

Ved forbrukerkjøp kan ikke vilkårene være dårligere enn vilkårene i loven, jfr. Lov om forbrukerkjøp av 2002-06-21 nr. 34.

Salgspant/Betalingsvilkår
Smykkedalen.com har salgspant i de solgte varer som sikkerhet for sitt krav på kjøpesummen med tillegg av renter og omkostninger, jfr. pantelovens §3-14 flg.

Endring i vilkårene
Smykkedalen.com forbeholder seg retten til å endre nærværende vilkår, herunder som følge av endringer i lovgivningen.

Åpent kjøp og reklamasjon
Det gis 14 dagers full returrett på alle våre smykker og øvrige varer. Vi forutsetter at smykket/smykkene eller øvrige varer leveres tilbake i samme kvalitet som de ble sendt. Smykket/varen kan ikke være brukt. Kjøper har selv risikoen for skader under transport som skyldes mangelfull emballasje ved retur. Kjøper betaler returfrakt. All retur sendes som brev eller pakke, ikke i oppkrav. Ved all retur sender du e-post til post@smykkedalen.com med ordrenummer og varens navn.
Dersom du har fått feilsendte smykker eller andre varer eller ønsker å reklamere på smykket / varen, send e-post til post@smykkedalen.com  med ordrenummer, smykket/varens navn og hva henvendelsen gjelder.

Lover
Tvister om disse vilkårene skal avgjøres ifølge norsk lov.
www.smykkedalen.com  følger Forbrukerrådets retningslinjer.

Meld deg på vårt nyhetsbrev
20% i avslag
Meld deg på vårt nyhetsbrev og få 20 % avslag ved førstegangsregistrering